Prof.Dr. Hülagü KAPTAN

 

STAY HEALTHY WITH

İçerik

Tedavide Elektrik uygulamaları yaklaşık 4500 yıldır uygulanmaktadır. Birinci yüzyılda,  hekimlerin baş ağrısı ve eklem ağrılarında kullanıldığı bilinmektedir. Spinal Kord Stimülasyonu (SKS) ilk olarak 1967 yılında bir beyin cerrahı olan Dr. Norman Shealy ve arkadaşları tarafından kullanılmıştır. Bu girişim; çok genel olarak geçirilemeyen ağrılarda bele ağrı için pil takmak olarak halk arasında adlandırılmaktadır. Bu işlem , omuriliğe çok düşük voltajlı elektrik uygulaması ile ağrının hissedilemesini sağlamak şeklinde açıklanabilir. Stimülasyon uygulaması ile ağrının geçmesi ; omurilik seviyesinde bazı hormonların  artması ile oluştuğu düşünülmektedir.Bu işlem  uygulamasında hasta seçim kriteri, başarı için çok önemlidir.

Kranial (=kafa) travmalar, ölüm nedenleri arasında önemli bir yer tutmakta ayrıca sakatlığa neden olarak uzun süre bakım gerektirecek durumlara yol açmaktadır.Kranial travmaların etyolojisinde (nedeni) en önemli yeri trafik kazaları almaktadır. Trafik kazaları ile olan kranial travmalar gençlerde daha sık görülmektedir.Kranial travma nedeniyle gerçekleşen ölümlerin %60’ından trafik kazaları sorumludur.Kranial (=kafa) travmalar , kranial fraktürleri (=kafa kırıkları), diffüz beyin yaralanmasını ve fokal beyin yaralanmasını (Beyin kanamalarını) içermektedir. Epidural hematomlar, akut subdural hematomlar ve intraserebral hematomlar, fokal yaralanmalar içinde değerlendirilmektedir. Kranial fraktürler, lineer, kommunike, diastatik, bazal veya depresyon fraktürleri şeklinde olabilir 

Epileptik nöbetleri olan hastalarda cerrahi tedavi iki amaca yönelik yapılır; 

1) Epilepsi nöbetlerine neden olan, altta yatan intrakranial kitle lezyonlarının( serebral abse, iyi huylu veya kötü huylu tümör, arteriovenöz malformasyon, intraserebral hematom vb gibi lezyonlar) çıkarılmasına içindir. Bu lezyonlar için yapılan cerrahi işlem mevcut kitlenin çıkarılmasına yöneliktir. Bu birincil olarak epilepsi durdurmaya yönelik değil; mevcut kitlenin çıkarılmasına ve kitlenin oluşturduğu intrakranial deişikliklere yöneliktir. 

   Parkinson hastalığının tedavisinde  son 50 yıldır büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu hastaların kuvvet, duyusal ve mental durumları öncelikle çok iyi değerlendirilmelidir. Hastalık yoktur hasta vardır prensibi, parkinsonlular da daha çok önem arz etmektedir.

Adres

Doç.Dr.Hülagü Kaptan Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ----------------------- Onur Mah. Mithatpaşa Cad. No:41/1 Balçova-İzmir Narlidere İZMİR Türkiye

İletişim (24X7)

Mobil: +90 505 398 8702 +90 532 774 0527 Tel : 0232 412 98 98

Email

hulagukaptan@gmail.com

Çalışma Saatleri

Pazartesi - 9.00 : 16.00