Ağrı kronik bir süreçde seyretmelidir. Hastanın yaşam kalitesini etkilemeli,sosyal hayattan onu alı koymalıdır.Ağrı yakınması şiddetli olmalı; diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınmamış olmalı ve de temelinde psikiyatrik bir problem yer almamalıdır.

Kullanım alanları: Başarısız Bel Cerrahisi ,dirençli göğüs ağrısı, damar hastalıkları, kompleks bölgesel ağrılar , bel,sırt bacak  ve kol ağrıları.Özellikle başarısız bel cerrahisi önemli bir kriterdir. Hasta bir cerrahi operasyon geçirmiş ve fayda görmemiş olması ve tekrar bir cerrahi seceneğin  olmamasının yanında iyileşme şansınında  az olması bizi SKS'ye yönlendirmektedir.
         Eğer hastaya  SKS planlanıyor ise; ilk önce deneme uygulaması yapılır. Bu işlem operasyon sırasında olabileceği gibi, daha uzun bir süreçtede yapılabilir. Böylece net olarak hastanın fayda görüp göremeyeceği defalarca kontrol edilmiş olur.

Ayrıca şiddetli baş ağrısında idrar kaçırma da uygulanan değişik tipleri vardır. Bunlarda son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Fizik tedavi uygulanan ve ağrı kesici iğnelerle  tedavi edilen ve fayda gören hastalarda ;bu işlemle daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Ancak Fizik tedavi ve ağrı kesici tedavilerle iyileşmeyen hastalarada bu yöntem bir şans oluşturmaktadır.

Çok merkezli yapılan bir  çalışmada kronik bel ağrısı ve bacak-kol ağrısında etkinliği/yararlılığı vurgulanmıştır.  Özellikle Başarısız bel Cerrahisi sonrasında ağrıda %60-80 azalma sağlaması çok önemlidir. SKS yaklaşık 40 yılı aşkın kullanılmakta ve uzun dönem sonuçları yayınlanmaktadır.Her yıl dünyada binlerce hastaya  ugulanmaktave bu konu ile ilgili özel kongreler düzenlenmektedir.. Seçilmiş uygun hastalarda güvenle kullanılabileceği belirtilmektedir.Uzun süre devam eden ağrılı hastaların tedavisinde güvenle uygulanabilmektedir.