Prof.Dr. Hülagü KAPTAN

 

STAY HEALTHY WITH

İçerik

Bel ağrısı ve bel fıtığı toplumun büyük bölümünü etkileyen yaygın bir sağlık problemidir.

İnsan omurgasının en çok yük binen ve hareket sistemi ile ilgili rahatsızlıkların en sık ortaya çıktığı alan bel (lomber) bölgesidir.

Lomber spondilolistezis, yani bel omurların (vertebraların) birbiri üstünde kaymasıdır.

Genetik özelliği olan ve en sık görülen bel kayması tıp da istmik tip olarak adlandırılmaktadır. 25-35 yaş arasında daha çok gençler görülmektedir. Erkekler kadınlara göre daha sıktır. Yineleyen küçük travmalar ve kırıklar sonrası oluşabileceği belirtilmiştir. Küçük dereceli kaymalar ile karşımıza çıkmaktadır.

Gebelerde Bel Ağrısı ve Bel fıtığı

Gebelerde, ne sıklıkla bel ağrısı bel fıtığı görülür?

Gebelerin yaklaşık olarak yarısında bel ağrısı görülmektedir. Ortalama olarak her 5 gebeden 1’inde bu yakınmalar şiddetlidir. Ağrıların büyük çoğunluğu ilk 3 aydan sonra görülmektedir. Gebeler de bel fıtığı riski bir miktar artmaktadır. Daha önemlisi bel fıtığı olduğu halde yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilen kişilerin; gebeliğe bağlı olarak bu sıkıntılarının artış göstermesidir. Bu açıdan bel fıtığı olan anne adaylarının takibi önemlidir.

İşini sevmeyenin beli ağrıyor      

        Bel ağrısı 35-45 yaş arası genç çalışan nüfusun da önemli bir kısmını etkilemektedir.

        Mesleki risk faktörleri göz ardı edildiğinde, kadınlar ve erkekler arasında bel ağrısı sıklığı arasında fark yoktur. Ayrıca düşük gelirgrubundaki insanların bel ağrısı sıklığının, yüksek gelir grubundakilere göre daha düşük olduğu da bildirilmektedir

Adres

Doç.Dr.Hülagü Kaptan Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ----------------------- Onur Mah. Mithatpaşa Cad. No:41/1 Balçova-İzmir Narlidere İZMİR Türkiye

İletişim (24X7)

Mobil: +90 505 398 8702 +90 532 774 0527 Tel : 0232 412 98 98

Email

hulagukaptan@gmail.com

Çalışma Saatleri

Pazartesi - 9.00 : 16.00